Giorgia De Zorzi
Giorgia De Zorzi

Senior Associate

Alfredo Foglia
Alfredo Foglia

Associate

Leonardo Giani
Leonardo Giani

Partner

Marta Pezzera
Marta Pezzera

Associate

Martina Tiralongo
Martina Tiralongo

Trainee Lawyer

Go to next section

Insights